Oldřichovské příběhy

O knize

Oldřichovské příběhy jsou výběrem vzpomínek pamětníků na události, které se odehrály v Oldřichově v Hájích v posledních sedmdesáti letech. Vypráví se mezi lidmi, ale do kroniky se buď nedostaly, nebo jsou zmiňovány jen okrajově. Aby se na ně nezapomnělo a abychom doplnili oficiální zápisy, posbírali jsme je do knihy.

Ani celý rok věnovaný přípravě publikace nestačil na to, abychom navštívili všechny oldřichovské pamětníky. I tak jsme zaznamenali desítky hodin vyprávění a bylo velmi těžké vybrat, co se do knihy vejde. Proto se omlouváme všem, jejichž vyprávění jsme nakonec do knihy nezařadili. Stejně těžké bylo vybírat mezi fotografiemi. Přednost dostaly snímky, které se vztahují ke vzpomínkám citovaným v knize a dosud nebyly nikde publikovány. Co se do knihy nevešlo, jsme umístili na samostatné webové stránky. Najdete zde další vyprávění a také další fotografie, jež nám pamětníci ochotně poskytli.

Věříme, že knihou naše práce nekončí, a těšíme se na další a další setkání a příběhy.

Při čtení knihy si jistě všimnete, že jsme se zaměřili hlavně na vyprávění z období zhruba od roku 1945 do začátku sedmdesátých let. Novější příběhy jsou stále živé, a tak se zatím nemusíme bát, že budou zapomenuty. Proto jsme nakonec pro knihu vybrali zejména nejstarší příběhy.

Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu – k poděkování. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a poseděli s námi, prohrabali krabice od bot a stará alba, ve kterých se skrývaly poklady ve formě starých pohlednic, fotografií a dalších dokumentů. Děkujeme všem, kteří vzpomínali a vyprávěli.

Jmenovitě děkujeme: paní Adámkové, Hájkové, Hoffmannové, Jandové, Klajlové, Koškové, Myslivcové, Piovesanové, Röhrichové, Snadíkové, Tobiášové, Třešňákové a Zemanové; panu Crhovi Ladislavu mladšímu i staršímu, Grünhutovi, Heindorferovi, Hodačovi, Kombercovi, Kurtinovi, Löffelmannovi, Nýdrlovi Milanu a Víťovi, Pavelkovi, Piovesanovi, Polákovi, Práčovi, Snadíkovi, Svobodovi Josefu i Vlastovi, Tichému Františku a Jaromírovi, Trojanovi, Trostovi, Vrňatovi Antonínu a Milanovi, Ulrychovi; manželům Ciprovým, Dědkovým, Ditlovým, Flegrovým, Gierlowským, Horákovým, Hynečkovým, Janouškovým, Kafkovým, Peřinovým, Richterovým, Sáblíkovým, Stehlíkovým, Volfovým, oldřichovským hasičům, oldřichovským sokolům a Obecnímu úřadu v Oldřichově v Hájích i v Mníšku.

Poděkování patří také těm, kteří vedli rozhovory, sháněli fotografie, přepisovali nahrávky, skenovali obrázky a zajistili přípravu knihy pro výrobu.

Jmenovitě děkujeme: paní Andělové, Ernekerové, Huškové Blaženě i Hance, Landsmannové, Moravcové, Podlipné, Pospíšilové, Strouhalové a Svatuškové, panu Akrmanovi, Dudovi, Raisrovi a Šarapatkovi, manželům Koskovým a Vávrovým.

Kniha vznikla díky projektu „Spojeni příběhy“, který ve svém programu „souSedíme si“ podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA. Nadační příspěvek pokryl náklady na tisk publikace, veškeré ostatní práce odvedli dobrovolníci ve svém volném čase. Nositelem projektu je spolek Živo v Hájích.

Jste srdečně zváni k listování ve společné oldřichovské paměti.

Za kolektiv, který sbíral oldřichovské příběhy, kronikářka Jiřina Vávrová.

Kde knihu seženu?

Díky podpoře Nadace VIA můžeme knihu věnovat zdarma do každého odřichovského domu. Výdej knih zajišťuje na obecním úřadě Jana Bekešová v úředních hodinách (Po - 8:00 - 16:00, Út - 8:00 - 14:30, St - 8:00 - 17:00, Čt - 8:00 - 14:30, Pá - 8:00 - 12:00, tel. 482 725 093).

Každý, kdo sdružení přispěje na činnost darem ve výši 200 Kč a vyšším, knihu také dostane. Dar můžete věnovat buď na obecním úřadě, nebo v Liberci v kavárně Tady a Teď (Jižní 57/3, Liberec). V Oldřichově také u Dany Andělové a Luďka Bárta (kde je také skladem většina výtisků), nebo u Jiřiny Vávrové nebo u Lenky Koskové (lenka@koskova.cz).

Co uděláme s penězi?

Dary, které nám věnujete, použijeme pro další činnost. Prvním cílem je zastavit chátrání hrobky na obecním hřbitově. Je to nejstarší hrobové místo, umístěné hned vedle náhrobní desky pana Matouschka. Dalším cílem je obnova kvality veřejných prostranství v Oldřichově a podobné drobné projekty v Oldřichově v Hájích a okolí. Ve výročních zprávách budeme průběžně informovat, jak jsme s penězi nakládali.