Cíl a poslání

Posláním spolku a jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny spolu s rozvojem kvality života v obci Oldřichov v Hájích a okolí.

V souladu s hlavním posláním je dalším cílem spolku:

 • Podpora a rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Oldřichově v Hájích a okolí.

 • Pořádání akcí pro rodiny a spoluobčany.

 • Vzdělávací aktivity, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.

 • Mapování historie obce a blízkého regionu.

 • Propagace regionu a původních i současných řemesel.

 • Obnova drobných památek a krajinotvorných prvků i struktur.

K naplnění svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti:

 • Organizace kulturních akcí jako jsou koncerty, divadelní představení, projekce, semináře, workshopy nebo výstavy.

 • Organizace společenských aktivit jako jsou setkání občanů, výroční trhy, plesy, soutěže, hry a aktivity pro děti i rodiny.

 • Organizace vzdělávacích aktivit formou besed, setkání, diskusí, přednášek a podobně.

 • Organizace místních sportovních akcí.

 • Organizace a pomoc se zajištěním volnočasových aktivit pro děti a mládež z obce a okolí.

 • Dokumentační, publikační a propagační činnost.

 • Poradenská a informační činnost.

 • Organizace environmentálních a krajinotvorných akcí pro veřejnost.

 • Organizace veřejných diskusí o rozvoji obce, komunikace s orgány státní správy a samosprávy, účast ve správních řízeních.

 • Spolupráce s dalšími organizacemi v obci.