Rok 2015

Co nového v Klubíku?

Naše řady poněkud prořídly, když starší děti odešly do školky, ale pořád máme napilno. V lednu jsme vyráběli z mušliček, zdobili jsme rámečky a malovali obrázky.

Oldřichovská sjezdovka

Kdo nejel na prázdniny mimo Oldřichov, užil si parádní lyžovačku na místní sjezdovce. Obětaví tátové se střídali ve službách na vleku, počasí bylo skvělé. Celé album fotografií najdete na rajčeti: http://scully01.rajce.idnes.cz/Oldrichovska_sjezdovka_2015/

Lovu zdar!

Promítání dokumentární filmu Lovu zdar za účasti režiséra Jaroslava Kratochvíla a s následnou diskusí uspořádal Radim Šarapatka 3. března. Promítalo se na sále Besedy.

O filmu se v oficiálním textu píše: "Tři nefalšovaní myslivci vábí diváky na exotickou safari, na svou sbírku trofejí i na posed v lese. V polkově svižném tempu snímek představuje různé techniky lovu a zvláštní varianty osobního vztahu k myslivosti. Autor se vydává po pachu samců v zeleném a s nadsázkou a vyhraněnou poetikou zobrazuje celý proces lovu od vábení zvěře, přes její vykuchání, až po závěrečné pozření. Dokumentární esej si v ucelené formě bere na mušku českou myslivost, ale z myslivců si rozhodně nestřílí."

foto R.Šarapatka

Divadlo "S tvojí dcerou ne"

Hrádecké ochotnické divadlo Vojan zavítalo 19. března do Oldřichova, tentokrát přijelo s komedií "S tvojí dcerou ne" Antonína Procházky v režii Jana Sladkého.

Ochotníci vystoupili na sále Besedy a dostalo se jim zaslouženého potlesku.

Sport bál

tentokrát s cyklistickou tématikou se konal na sále Besedy 21. března.

Oldřichovské velikonoční trhy

se konaly na sále Besedy 28.března v odpoledních hodinách. Hrála skupina MUSICA VIVA a vystoupilo taneční studio Alymirka. Návštěvníci si mohli zakoupit mnoho rukodělných výrobků Oldřichováků.

Oldřichovský Klubík

Co nového v Klubíku? V průběhu roku jsme přivítali nové tvářičky. Přesto, že se mrňousci teprve nedávno naučili chodit a ještě toho moc nenamluví, čile se zapojují do našich aktivit. Přes zimu jsme se věnovali výtvarným činnostem, v dubnu jsme zapracovali na záhonku u obecního úřadu a v květnu jsme podnikli výlet do Mníšku na zmrzlinu.

Florbalový turnaj

18. dubna se konal florbalový turnaj. Děti i dospělí se utkali v Sokolovně.

Změny na vlakové zastávce

15.května se sešli členové Živa v Hájích z.s a pustili se do zvelebení zastávky : na zastávce přibyly dvě nové lavičky, uvnitř zastávky je police s knihami a před zastávkou záhonek na muřích nožkách osázený vesměs jedlými rostlinami. Cílem bylo osvěžit čekání na vlak něčím veselým a ulevit unaveným nohám výletníků, cestujících i kolemjdoucích občanů.

Soutěž v lukostřelbě

Další soutěž v lukostřelbě proběhla v Oldřichově na Ovčíně a v přilehlých hájích 16. května. Soutěžilo se v těchto kategoriích : Dospěláci - soudobý luk, Dospěláci - tradiční ( celodřevěný luk a šíp ), Dorost ( 10-15 let ) a Ořežpruti ( pod 10 let ). Počasí lukostřelcům tentokrát přálo a akce byla povedená.

Dětský den a bleší trh

31.5 dopoledne se konal bleší trh na louce vedle obecního úřadu. Odpoledne od 14 hodin proběhla oslava Dne dětí. Malí i velcí se potkali a společně si "zablbnuli", mezi atrakcemi nechybělo stříkání z hasičské hadice, nafukovací hrad, střelba ze vzduchovky, skupina historického šermu a další. Živo v Hájích se spolupodílelo na soutěžích.

Vymalovaná vlaková zastávka

Malování zastávky proběhlo úspěšně, tým složený z Jiřiny Vávrové, Radima Šarapatky a Davida Vaniše dokončil začátkem července vymalování (za mohutné pomoci Ondráška Vávry).Původní stav je vidět na první fotce. Pro cestující jsou zde i knihovničky, k posezení dvě nové dřevěné lavice, které vyrobil Jan Duda, záhonek na muřích nožkách a ze zdi na nás kouká Alois Nebel (malovali Jan Moravec a Doubravka Hušková).

Nohejbalový turnaj

Tradiční nohejbalový turnaj proběhl začátkem července na fotbalovém hřišti. Počasí bylo parádní, atmosféra skvělá. Spolupodíleli jsem se na organizaci. Foto: Radim Šarapatka.

Dobrodružná výprava Klubíku

Tentokrát jsme se vypravili do Hejnic po Viničné, cestou nás čekaly úkoly od lesních zvířátek. Bylo veliké vedro, ale naštěstí většinu cesty jsme byli schovaní v lese. Útočily na nás vosy, celkem jsme "schytali" pět žihadel. Nazpět jsme jeli vláčkem.

English camp

Od 11. do 13.srpna proběhl v Oldřichově English camp. Oldřichovské a mníšecké děti si tři dny hrály, zpívaly a učily se angličtinu s kamarády z Texasu. Osm lektorů z Texasu a čeští dobrovolníci pracovali s 38 účastníky ve věku od 9 do 15 let. Hlavním tématem byly Vánoce, takže děti zažily mnoho legrace. Obecní úřad zapůjčil prostory sálu Besedy a dvě místnosti na obecním úřadě.

Proběhl i přátelský volejbalový match dospěláků mezi Oldřichovem a Texasem, který skončil vítězstvím oldřichovského družstva.

Oldřichovský festival

navštívilo velké množství lidí nejen z Oldřichova. Sedm kapel s důvěrným vztahem k Oldřichovu vystupovalo od 14 hodin v sobotu 5. září. Na akci se organizačně podílely oldřichovské spolky Živo v Hájích a SDH Oldřichov v Hájích. Pivo, limo zajistili manželé Jarešovi. Dobroty na grilu připravil pan František Dřevínek. Paní Jitka Svatušková připravila kavárničku. Paní Hanka Myslivcová a pan Milan Zapadlo přijeli s pecí na pizzu a další dobroty. Akce byla vydařená, těšíme se na příští rok. Foto: Dana Andělová

Zapálená vlaková zastávka

V noci na 6. září vyhořela vlaková zastávka v Oldřichově v Hájích. Necelé dva měsíce poté, co jsme ji svépomocí vymalovali! Policie prošetřuje, zda šlo o záměrné zapálení nebo o nedbalostní jednání.

Foto: Radim Šarapatka

Z darů přírody

Sousedské setkání s marmeládami, mastičkami, bylinnými čaji, sirupy a dalšími domácími produkty a s přednáškou o léčivých rostlinách paní Šárky Mazánkové a pana Dušana Havlíka se konalo 3. října v odpoledních hodinách na sále Besedy.

Výstava fotografií Fotíme Oldřichov

Doprovodnou akcí k Podzimnímu špacíru byla výstava fotografií s názvem "Fotíme Oldřichov". V průběhu roku zasílali své snímky nadaní oldřichovští fotografové, abychom společně vybrali ty fotografie, které budou na originálním stolním oldřichovském kalendáři na rok 2016. Nejvíce se líbily tyto snímky:

foto: Michal Ryška foto: Jiřina Vávrová

foto: Barbora Nevečeřalová

Besedění - dva roky poté

Zamyšlení nad tím, jak se daří naplňovat cíle, které byly výstupy předloňského Besedění, sepsali do Oldřichovských listů Radim Šarapatka a Lenka Kosková.

"Od veřejné diskuze o budoucnosti Oldřichova v Hájích uběhly v den uzávěrky tohoto vydání listů přesně dva roky. Výstupem setkání byl seznam hlavních témat a návrh opatření pro jejich řešen. Dovolte nám, abychom ke dvouletému výročí shrnuli, co se událo.

Spolupráce s Ekocentrem Oldřichov v Hájích a možnosti využití pro zdejší občany

Jednání probíhala v různé intenzitě od jara 2014. Od podzimu 2014 nabídla příspěvková organizace Střevlik, jež v objektu působí, místním dětem přírodovědný kroužek. Na podzim 2015 proběhla jednání jak s ředitelem Střevliku panem Martinem Modrým, tak s ředitelem Ekocentra, panem Radkem Hromádkou. Výsledkem je nabídka využívat části prostor Ekocentra pro aktivity, které se do objektu hodí a které jsou zodpovědně zajištěny. Detaily však ještě bude nutné doladit. Děkujeme všem, kteří pomohli jednání zprostředkovat.

Dotáhnout projekt „Humanizace“ silničního průtahu obcí a výstavby chodníků

Jedná se o úkol, který leží plně v kompetenci obce a který je bohužel dlouhodobý – chodník rozhodně nebude hotový „zítra”. Vedení obce však dělá vše pro to, abychom se dokončení dočkali. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro stavební řízení. Nejdůležitější fází bude vyčlenění dostatečných finančních prostředků Libereckého kraje (silnice) a obce Oldřichov v Hájích (chodník) tak, aby akce mohla být realizována.

Plošná informovanost obyvatel o dění v obci

Bezprostředně po setkání obec zřídila informační kanál využívající hromadné rozesílání SMS. Loni na podzim se změny dočkaly i Oldřichovské listy: začaly vycházet pravidelně pod vedením čtyřčlenné redakční rady, která se snaží poskládat obsah listů tak, aby dobře informovaly o dění v obci. Nedávno byla založena obecní facebooková stránka. Snažíme se o úpravy webových stránek tak, aby byly přehledné a plné informací – tento výsledek zatím není vidět, ale věříme, že v průběhu příštího roku vás s ním seznámíme.

Zachovat co nejvyšší pěší prostupnost krajiny

Studenti Technické univerzity v Liberci provedli terénní výzkum v obci, jehož výsledkem bude generel současných pěších cest v obci. Odevzdání výsledků se očekává v nejbližší době a bude zveřejněno na webových stránkách obce. Důležité je, že členové zastupitelstva považují zachování pěší prostupnosti krajiny v okolí obce za velmi důležité a v rámci svých možností se snaží. Dávno před Beseděním žádala obec Státní pozemkový fond o převod bývalých nebo současných komunikací do svého majetku. V letošním roce Státní pozemkový fond většinu pozemků nabídl k převodu. O zbývající pozemky obec znovu zažádala. Podobná jednání probíhají také s Lesy ČR. Obec dále loni na podzim požádala Státní pozemkový úřad o zařazení do komplexních pozemkových úprav. Někteří vlastníci půdy však vyjádřili svůj nesouhlas se zařazením do komplexních pozemkových úprav.

Dalším přímým výstupem Besedění jsou aktivity pro děti, které druhým rokem probíhají v ubytovně DDM Větrník – spolupráci zde před dvěma lety vyjednala Jiřina Vávrová a Jitka Svatušková.

Díky finanční podpoře Nadace VIA členové spolku Živo v Hájích, s vydatnou pomocí ostatních sousedů, vymalovali sál Besedy a vyrobili terasu pro venkovní posezení před restaurací.

Výstava fotografií, která před dvěma lety Besedění doprovázela, inspirovala členy spolku k záznamu příběhů z nedávné historie obce. Příběhy byly uspořádány do knihy „Oldřichovské příběhy”."

Křest knihy Oldřichovské příběhy

Začalo to před dvěma lety, když jsme připravovali výstavu fotografií a poprvé jsme nahlédli do fotoalb oldřichovských pamětníků. Tehdy nás mrzelo, že jsme vyprávění, která se vážou k jednotlivým fotografiím, nezaznamenali. V srpnu 2014 se nám podařilo získat podporu Nadace VIA v programu „souSedíme si“ – získali jsme peníze na vytištění knihy. Následoval rok plný setkávání, naslouchání a dlouhých hodin přepisování záznamů. Obrovskou práci odvedla Jiřina Vávrová, která toho z nás slyšela a přepsala nejvíc, ale pomáhala i řada dalších. Jiřina všechny zápisy přečetla a začala z malých kousků skládat knihu. Rukopis jsme dokončili na začátku října. Pan Pavel Akrman nám pomohl se sazbou a 18. listopadu se v tiskárně rozjely stroje. Knihu jsme slavnostně pokřtili v sobotu 28. 11. 2015 na sále Besedy ve 12 hodin. Kmotry knihy byli pánové Ladislav Ulrych a Otokar Simm. Účast na slavnostním křtu přijal také pan Miloslav Nevrlý. Díky podpoře Nadace VIA knihu můžeme všem Oldřichovákům věnovat – do každého popisného čísla přijde jeden výtisk zdarma. Knihou nekončíme – pro některé z nás se z oldřichovských příběhů stala vášeň. Do knihy jsme mohli zařadit jen omezený výběr a navíc další příběhy stále přibývají. Budeme se snažit je postupně zveřejňovat na blogu, který jsme vytvořili. Děkuji všem, kteří vyprávěli, i těm, kteří pomohli s přepisy záznamů a s přípravou knihy do tisku.

Křest knihy Oldřichovské příběhy

foto: Jan Halama

Oldřichovské vánoční trhy

28.listopadu po křtu knihy Oldřichovské příběhy proběhly tradiční Oldřichovské vánoční trhy. Vystoupily děti ze ZŠ Mníšek s paní učitelkou Janou Pospíšilovou, dále taneční studio Alymirka a hrála kapela Subulcus.

Živý Betlém a zpívání koled

se konalo 6. prosince na louce u obecního úřadu.Tento rok nám počasí velmi přálo - nepršelo a bylo teplo. Starosta obce Jaromír Tichý popřál příchozím krásné svátky, o svařák se postarali oldřichovští hasiči. Společně jsme si zazpívali známé české koledy a popřáli si hezké svátky.

Originální oldřichovský stolní kalendář

Podzimní špacír, který v říjnu pořádala TJ Sokol Oldřichov v Hájích, letos doprovodila výstava fotografií s názvem „Fotíme Oldřichov“. V průběhu roku nadaní oldřichovští fotografové zasílali své snímky, abychom společně vybrali ty fotografie, které budou na originálním stolním oldřichovském kalendáři na rok 2016. Kalendář vytiskl obecní úřad jako vánoční překvapení a pracovníci obecního úřadu jej roznesli do jednotlivých domů. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho vzniku.

Oprava železniční zastávky

Začátkem září vyhořela železniční zastávka,(jen dva měsíce poté, co ji členové spolku Živo v Hájích svépomocí vymalovali). Opravu požárem poničené zastávky zajistily dráhy (SŽDC), zastávka byla v polovině prosince již zcela zrekonstruována. Do okénka se vrátil i Alois Nebel.

Foto: Radim Šarapatka

Oprava hrobky rodiny Neuhäuser a Berger

V prosinci 2015 jsme se rozhodli ujmout se opravy nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, která je v havarijním stavu. V tomto roce proběhla obhlídka, zaměření objektu, vyklizení sutin, očištění od popínavých rostlin a zakrytí střechy plachtou. Je plánováno postupné opravení hrobky tak, jak se podaří sehnat peníze na záchranu této památky.

V této hrobce jsou pochovány rodiny Neuhäuser a Berger. Franz Neuhäuser byl významným místním občanem a mimo jiné prvním velitelem Dobrovolného hasičského sboru v Oldřichově v Hájích (založeného roku 1871).