Rok 2024

Na Nový rok dopoledne se běžci i chodci vydali na Trejbalku k pomníčku U Matičky. Trasa byla tentokrát trochu do kopce, ale zdolali jsme ji hravě. Jak na Nový rok, tak po celý rok! Takže Vám přejeme, aby Váš rok 2024 byl šťastný, zdravý a aktivní. 

11. ledna, jak nám před časem slíbili, přijeli autoři Marek Řeháček a Jan Pikous do Oldřichova představit novou knihu o Jizerskohorských bučinách. Bukové toulání poeticky vypráví o místech nám dobře známých, a tak udělalo Oldřichovákům velkou radost. Marek vyprávěl, jak kniha Bukové toulání vznikala a co s Honzou Pikousem v bučinách zažili. Zajímavých míst v blízkém okolí Oldřichova je nespočet a v knize Bukové toulání najdete i příběhy, které se k nim vztahují. 

Dudek s Jířou a Jožkou Oboňou připravili vrbové poutí a terén na stavbu vrbového teepee a tunelu pro děti. 

Dudek s Jožkou Oboňou postavili vrbový altán u ekocentra. 

I přes nepříznivou předpověď počasí jsme se 24. března v hojném počtu sešli na návsi a pod vedením pana Josefa Oboni, zkušeného stavitele vrbových staveb, jsme vytvořili vrbovou stavbu pro děti. Počasí nám naštěstí přálo, došlo i na pletení pomlázek a opékání buřtů, které nám věnoval Vláďa Jakubec, moc děkujeme. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.   

V sobotu 6. dubna se 26 dobrovolníků prošlo naší krásnou obcí a posbíralo 340 kg odpadu v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Počasí nám přálo a bylo to příjemné dopoledne. Členové spolku se jako každý rok zapojili v hojném počtu.  

28. března jsme promítali film Ponor. Naše knihovna se přihlásila do projektu "Promítej i ty", v rámci kterého je možné zdarma a legálně promítat dokumentární filmy z celého světa. Po projekci filmu proběhla beseda se Zuzkou Ježkovou, instruktorkou Wim Hof metody, kterou oslovila Jířa.  

Prožili jsme další krásnou Noc s Andersenem. Tentokrát jsme se vypravili do starověkého Řecka plnit úkoly olympských bohů. Úkoly to byly nelehké, ale děti je zvládly na jedničku. Procvičily si čtení a luštily nejrůznější hádanky. Když se setmělo, tak prošly bludištěm, kde na ně číhal Minotaurus. Naštěstí měly talisman od bohyně Athény. Bohové se přesunuli k ohništi, kde hlídali oheň. Někdy ale na ně přišla dřímota. Děti měly za úkol ukrást spícím bohům světýlko. Po skončení hry se většina rozprchla domů, nocovalo tentokrát jen šest statečných. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a všem, kteří se hry zúčastnili. Prostor restaurace Beseda je nově opravený, takže jsme ho hned využili a část úkolů se odehrála právě zde.   

Setkání v semínkovně 16. dubna, bylo opět nabité spoustou skvělých a velmi zajímavých informací. Semínkovna je doplněna o mnoho druhů semínek. Vyměnili jsme si sazeničky. A dozvěděli se něco o regenerativním zemědělství. Připomněli si, jak se skládají papírové obálky na semínka... už teď se těším na příště...Zuzka  

V polovině dubna Jířa pozvala Oldřicha Valcla, který poutavě vyprávěl o svých cestách na Kavkaz v nově opraveném prostoru restaurace Beseda.   

25. dubna Jířa připravila výtvarnou dílnu s názvem Hmyzí linorytí.  

Po čarodějnicích jsme na návsi připravili dýňoviště a Hanka ho osázela sazenicemi dýní. Využili jsme ohořelé klády z čarodějnické hranice. 

První červnový víkend jsme stavěli pingpong. Projekt našeho spolku v rámci programu "Dokážeme víc" podpořila Česká spořitelna a Nadace Via. Děkujeme! Děkujeme samozřejmě všem, kteří se na projektu podíleli. Těšit se můžete na pořádnou obíhačku.  

Vrby se krásně ujaly, video ze stavby vrbového teepee zde: https://www.youtube.com/watch?v=Qt0CcSbzON0