Projekty spolku

2018-2022

Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově

Díky dárcům v sbírce na darujme.cz a Nadaci VIA a soukromému dárci jsme mohli dokončit náš zatím nejnáročnější projekt rekonstrukce hrobky Neuhäuser-Berger na místním hřbitově. Opravě hrobky je věnována záložka "Hrobka", kde se dočtete celý příběh záchrany tohoto objektu.

Dokončeno v září 2022.

2020

Cvičná horolezecká stěna

Stěna by měla sloužit zejména pro cvičné a rekreační lezení, zároveň by mohla být využita jako atrakce pro dětské akce. Dále bude k dispozici SDH Oldřichov v Hájích, jako výcvikový polygon. Finančně projekt podpořila obec Oldřichov v Hájích.

2017

Náves - dokončení dílčích projektů za sdružení

Spolková část úprav návsi úspěšně dokončena, grant vyčerpán, vyúčtován, ukončen

Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově

Na jaře 2017 hasiči Jirka a Libor Práčovi vyrobili vazníky a spolu s dalšími hasiči dokončili krov a Roman Nýdrle dal hrobce novou krytinu. Náš spolek dělal ještě "betůnky" po stranách střechy. Následoval úklid, setkání u příležitosti dokončení střechy, vyúčtování grantu a ukončení.

2016

Oldřichovská náves

Podpořila Nadace VIA a poštovní spořitelna, program "souSedíme si".

Celkové náklady: 86.000 Kč, výše podpory 70.000 Kč, spoluúčast 14.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.

Doba trvání: 20. 12. 2015 - 30. 10. 2016

Navázali jsme na Veřejnou diskusi o návsi a využili 70.000 na nákup materiálu

Náves - realizace dílčích projektů

Za spolek jsme v roce 2016 realizovali dílčí projekty proměny návsi: obnovili jsme volejbalové hřiště, přesunuli pomník a osadili štěrkový záhon u obecního úřadu

Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově

V dubnu 2016 jsme získali podporu od Nadace VIA na opravu střešní krytiny hrobky. V červnu jsme sundali zbytky krovu, zachovali jeden z vazníků, opravili zdivo a začátkem července jsme předali staveniště hasičům, kteří slíbili do zimy udělat nový krov.

V listopadu 2016 Michal Ryška zabezpečil provizorní zastřešení, aby přečkalo zimu.

2015

Diskuse o návsi

Podpořilo Nesehnutí v programu Angažovaně OFF line.

Celkové nákldy: osobní náklady facilitátora diskuse, příspěvek na občerstvení a drobný materiál.

Doba trvání: září 2015 - červen 2016

Co plánujeme: 17. 1. a 23. a 24. 1. proběhnou setkání facilitovaná Lenkou Tomášovou s účastí architektů Petra Klápštěho a Evy Klápšťové.

Cílem je společně hledat budoucí podobou prostoru kolem obecního úřadu a případná možná vylepšení.

Oldřichovská náves

Podpořila Nadace VIA a poštovní spořitelna, program "souSedíme si".

Celkové náklady: 86.000 Kč, výše podpory 70.000 Kč, spoluúčast 14.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.

Doba trvání: 20. 12. 2015 - 30. 10. 2016

Co plánujeme: Navázat na Diskusi o veřejné návsi a využít 70.000 na nákup materiálu a budovat ;)

2014

Spojeni příběhy

Podpořila Nadace VIA a Poštovní spořitelna, program "souSedíme si".

Celkové náklady: 100.000 Kč, výše podpory 90.000 Kč, spoluúčast 10.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.

Doba trvání: 30. 6. 2014 - 9. 12. 2015.

Co jsme udělali: Sbírali jsme příběhy oldřichovských pamětníků a uspořádali je do knihy a na blog. Finanční podpora byla využita na výrobu knihy. Více informací na stránce Oldřichovské příběhy.

2013

Veřejná diskuse o budoucnosti a rozvoji obce Oldřichov v Hájích

Podpořila Nadace VIA, program "Chcem města z jiného těsta"

Celkové náklady: 65.900 Kč, výše podpory: 59.200 Kč, na realizaci se finančně podílela také obec Oldřichov v Hájích.

Doba trvání: 15. 9. 2013 - 30. 6. 2014

Co jsme udělali: Zorganizovali jsme velké setkání nazvané "Besedění", vymalovali sál Besedy, vyrobili terasu před restauraci - více informací na stránce Besedění. Finanční podpora byla využita na nákup materiálu a jako částečná úhrada osobních nákladů facilitátorů diskuse.