Rok 2020

Rozběháme Oldřichov

Chodci letos výrazně převažovali nad běžci a tak jsme se prvního ledna spíše prošli než proběhli. Absolvovali jsme "Huškovic okruh", každý pěkně svým tempem. Užili si nezvykle teplého počasí a popřáli si vše nejlepší do nového roku. Běžce vedla Martina Kořínková, chodce Jiřina Vávrová.


Předposlední únorový den jsme sundali s restaurátorkou Vanesou Trostovou náhrobní desky v hrobce a uložili je. Může začít příprava na omítky.

Korona karanténa změnila i naše spolkové plány, brigády se posunuly na květen a červen. Ale nezaháleli jsme. Ryškovi zrealizovali dlouho zamýšlené lavičky "typ les" a umístili je v intravilánu obce.
První tři týdny korona karantény jsme šili (a to i naši muži) roušky pro KN Liberec a místní občany a organizovali dobrovolníky.

Akce "Ukliďme Oldřichov" letos proběhla poněkud netradičně - sbírali jsme odpadky individuálně na vycházkách po obci a okolí.

Jana vytvořila krásné Poutní zastavení.

Prámoš pracoval na mříži na hrobku.

23. května proběhla první brigáda - otloukali jsme omítky, škrábali spáry, čistili celou hrobku pomocí wapky. Podařilo se nám hrobku připravit na omítky vnitřní i vnější i vnitřní.

V sobotu 18. července Radim spoluorganizoval nohejbalový turnaj. Sjeli se tradiční účastníci a 10 trojic se pustilo ve dvou základních skupinách do nekompromisního zápasení. Letos si účastníci připomněli památku Zdeňka Snadíka, který mimo jiné i tomuto nohejbalovému turnaji výrazně pomáhal. Počasí přálo a zmatků bylo letos minimálně. Jen ty zdupané krtince, které libovolně přesměrovávaly odražené míče mimo očekávaný kurz. Ale to bylo pro všechny stejné, takže i spravedlivé.

Oldřichovský festival se i letos vydařil. Jana napsala krátké ohlédnutí: "Nebudu lhát, když napíši, že i letos jsem si oddychla po uklizení festivalového prostoru a zavření dveří obecního úřadu. Přípravy byly veliké, vše proběhlo skvěle, dorazily a odehrály všechny kapely a i počasí nezklamalo. Tradiční déšť, který neodradil tanečníky, se stal součástí první zářiové soboty. Velice mne těší, že se nám daří udržet festival v nekomerčním pojetí. Všem hudebníkům se zde líbilo a zpětně poděkovali za fajn příležitost si zahrát. Samozřejmě, že nebýt dobrého zvukaře Jakuba Hlobila, vše by mohlo být jinak. Chci poděkovat panu starostovi a obecnímu úřadu za spolupráci a finanční podporu, Petru Martínkovi, Tomášovi Podlipnému a dále sdružení Živo v Hájích, které zaštítilo sportovní předakci. Veliké poděkování patří Nadaci Via, která poskytla finanční prostředky, díky kterým jsme mohli pořídit odměny a poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do pomoci během jarní karantény. Kdo jste nemohl přijít, děkuji ještě jednou i touto cestou. Akci podpořili i stánkaři Marcela Růžičková a spol., firma Moven, Fofr kafe. Plakáty i letos navrhl Eda Bílkovský a tiskl Michal Ryška. Polovina letošního dobrovolného výtěžku poslouží na vznik cvičné horolezecké stěny. Petr Vávra se již s dalšími nadšenci vrhl do čištění skalního prostoru za kotelnou. Druhá polovina se opět využije pro další festivalový ročník, který vychází na 4.9.2021. Děkuji všem příznivcům i vám, kteří jste i letos přišli a užili si místní hudební atmosféru.

Petr, Kuba, Olivie a Martin pracovali na cvičné horolezecké stěně za kotelnou. V tuto chvíli je již celá stěna očištěna od náletových dřevin, mechů a nečistot a je osazeno deset lezeckých cest jistícími prvky. Stěna by měla sloužit zejména pro cvičné a rekreační lezení, zároveň by mohla být využita jako atrakce pro dětské akce. Dále bude k dispozici SDH Oldřichov v Hájích, jako výcvikový polygon.

V červnu a v průběhu léta jsme pracovali na vnějších a vnitřních omítkách. V tuto chvíli je hrobka vevnitř i vyštukovaná. Čekají nás dodělávky kolem dveří a oken.

Prámoš s Dudkem nainstalovali mříž do hrobky.

Máme tři videa na youtube z další fáze oprav hrobky: https://www.youtube.com/…lc0 a https://youtu.be/…gik a https://www.youtube.com/watch?v=vhFznKbAK-Y

Sbírku na darujme.cz jsme úspěšně dokončili. Vybrali jsme 26 900,- Kč! Děkujeme za Vaši podporu. Děkujeme také Nadaci VIA, která nás podpořila částkou 20 000,- Kč.


V říjnu jsme pomáhali Pavlu Kněbortovi na jeho pozemku osázet místo, kde bude umístěn pomník.

Mikulášská proběhla trochu jinak než v předchozích letech. K Betlému si děti chodily pro perníčky. Tam na ně čekal čert, Mikuláš, anděl a sladká odměna.