2017

Spolek Živo v Hájích výroční zprávy běžně nevydává, protože nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Projekty, které spolek realizoval, jsou podrobně na www.zivovhajich.cz

Zpráva o činnosti zapsaného spolku Živo v Hájích za rok 2017

Podrobněji s fotografiemi na https://www.zivovhajich.cz/kronika/rok-2017

Počet členů: 26

Členská schůze: 30.5.2017

Projekty v roce 2017:

· Náves - dokončení dílčích projektů za spolek

Spolková část úprav návsi úspěšně dokončena, grant vyčerpán, vyúčtován, ukončen

· Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově

Na jaře 2017 hasiči Jirka a Libor Práčovi vyrobili vazníky a spolu s dalšími hasiči dokončili krov a Roman Nýdrle dal hrobce novou krytinu. Náš spolek dělal ještě "betůnky" po stranách střechy. Následoval úklid, setkání u příležitosti dokončení střechy, vyúčtování grantu a ukončení.

Soupis akcí, které jsme pořádali nebo spolupořádali jako spolek nebo jsme pomáhali s organizací našim členům:

· Vlaštovkyáda

Sobotní odpoledne 14. ledna patřilo papírovým vlaštovkám. Zápolilo se v letu dalekém, dlouhotrvajícím a krasoletu.

· Karneval na lyžích

Proběhl v neděli 15. ledna. Organizátoři využili příznivých sněhových podmínek a po několika zimách bez sněhu znovu rejdily na sjezdovce masky. Děkujeme všem, kteří zábavné odpoledne pro děti připravili! Děkujeme pánům vlekařům za obětavost při obsluze vleku!

· Sportbál

Další ročník oldřichovského Sportbálu proběhl na sále Besedy 11. března 2017. Tématem letošního roku byly hory. Hrály kapely: Anežka Matoušková Band a Vepřové komety.

· Janberi a Větrno

Koncert skupin Janberi a Větrno se konal 17. března na sále Besedy.

· Nahoru dolů

22. dubna 2017 hrálo v Besedě Podbrdské národní divadlo FRK-NÜGNUNG TEÁTR představení "Nahoru dolů".

· Hrobka má novou střechu

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se zasloužili o záchranu nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, ve které jsou pohřbeny rodiny Neuhäuser a Berger. Jmenovitě děkujeme těmto lidem: Jiřímu Antlovi, Janu Dudovi, Michalu Ryškovi, Dáše Ryškové, Tomáši Ryškovi, Heleně Ryškové, Davidu Pospíšilovi, Radimu Šarapatkovi, Jitce Svatuškové, Jiřímu Svatuškovi, Zuzce Uhrinové, Jiřině Vávrové, Petru Vávrovi, Lence Koskové, Blaženě Huškové, Jiřímu Mazuchovi, Matoušovi, Tadeášovi, Mikulášovi a Benjamínu Baldovým, Vláďovi Baldovi, Jiřímu Koskovi ml., Adéle Koskové, Jiřímu Koskovi, Janě Pospíšilové, Karlu Trostovi, Jiřímu Práčů, Liborovi Práčů, Romanu Nýdrlemu, Zdeňku Šepsovi, Milanu Sádkovi, Jaroslavu Polákovi ml., Víťovi Nýdrlemu a Obci Oldřichov v Hájích. Zvláštní poděkování patří Romanu Nýdrlemu, který odvedl odborné pokrývačské práce.

V této fázi lze říci, že je hrobka zachráněna, nezatéká do ní a to je to zásadní. Další postup oprav bude záviset na tom, jak se podaří sehnat další peníze. Poděkování samozřejmě patří také Nadaci VIA a firmě Plzeňský Prazdroj, a.s, od nichž spolek Živo v Hájích získal finanční prostředky na střešní krytinu.

· Spoluorganizovali jsme Dětský den

Počasí nám bohužel nepřálo, pršelo skoro celou dobu. Děti ale statečně soutěžily, stříkaly hadicí na terč, skákaly v pytlích, střílely z luku, jezdily na lanovce, kopaly do míče... Dětský den organizovaly spolky: SDH Oldřichov v Hájích, Živo v Hájích, Myslivecký spolek Mníšek a TJ Sokol Oldřichov v Hájích.

· Setkání u příležitosti nové střechy na hrobce, kterou má spolek v péči

20. června v podvečer jsme se sešli v komorní sestavě, abychom oslavili dokončenou střechu na nejstarší hrobce na oldřichovském hřbitově. Zuzka Uhrinová nás seznámila s výsledky celého grantu, samozřejmě došlo i na poděkování všem, kteří se na opravě střechy podíleli a hudbu obstarala kapela Subulcus.

· Turnaj v nohejbalu

se konal 1. 7. 2017 na fotbalovém hřišti v Oldřichově v Hájích. Organizovali Tamango, Radim Šarapatka a TJ Sokol Oldřichov v Hájích.

· Janberi a Větrno v hospůdce U Františka

21. července hrály U Františka kapely našich členů: Janberi a Větrno.

· Oldřichovský festival III.

proběhl v sobotu 2. září na louce u obecního úřadu. Počasí se umoudřilo, kromě kraťoučké odpolední přeháňky nepršelo. Návštěvníkům nevadilo ani podvečerní chladno, zahřáli se tancem. Festival zahájily děti ze ZŠ Mníšek, dále vystoupily kapely: Tudor a Hliňák, Mulholland Blue, Running Sushi, The Grizzlies a Rain. Organizovala Jana Pospíšilová, Živo v Hájích, obec Oldřichov v Hájích, o bezpečnost se staral SDH Oldřichov v Hájích, občerstvení zajistili: František Dřevínek, Hanka Myslivcová a Milan Zapadlo, pivo čepovali bratři Růžičkovi, kávu vařila Jitka Svatušková. Festival sponzorovaly firmy: Pila Facek, Autoplachty Ryška a další.

· Výstava fotografií

Doprovodná akce k Podzimnímu špacíru je již tradičně výstava fotografií "Fotíme Oldřichov". Opět jsme společně vybírali snímky, které nám budou dělat radost na dalším originálním stolním kalendáři. Výstava byla v Sokolovně v sobotu 28. 10. po dobu konání Podzimního špacíru. Nejvíce se líbil snímek " veverka" našeho člena Jana Dudy.

· Dioptrie růžových brýlí

Členové našeho spolku organizovali další divadelní představení. V pátek 3. listopadu 2017 do oldřichovské Besedy zavítal Divadelní spolek Vojan z Hrádku nad Nisou, tentokrát s divadelní hrou z pera Ondřeje Ládka (Xindl X) - Dioptrie Růžových brýlí.

· Mikulášská

2. prosince odpoledne na sále Besedy řinčely řetězy čertů, šustila křídla Andělů a Mikuláš rozdával nadílku. Divadelní představení obstaralo divadlo Koloběžka. Děti soutěžily v čertovských disciplínách: Šijou s ním všichni čerti, Čert aby se v tom vyznal, Čertovy obrázky, S čerty (ne) jsou žerty a v Malování čerta na zeď. S Andělem a čerticí si mohly vyrobit andělíčky, čertíky a Mikuláše. Za splněné úkoly a básničku nebo písničku dostaly od Mikuláše perníčky. Odvážní soutěžící nakoukli i do sklepa Besedy, kde bylo peklo s hóooodně drsnými čerty. Čerti ve sklepě každou duši zvážili a určili, jak dlouho bude v pekle sloužit:)) Poděkování patří: Obci Oldřichov v Hájích, Pile Facek, paní Thi Dien Nguyen a dobrovolníkům, kteří Mikulášskou připravili.

· Oldřichovské vánoční trhy

Po skončení Mikulášské se na sále Besedy konaly tradiční Oldřichovské vánoční trhy. Vystoupilo taneční studio Alymirka. Spousta návštěvníků ještě chodila nakukovat do sklepa, kde bylo peklo. Nakoupili jsme dobroty a rukodělné výrobky, poseděli u svařáku a popřáli si krásný Advent.

· Haprdáns

Hrádečtí divadelníci přijeli do oldřichovské Besedy s představením Haprdáns. Jak tušíte, za podivným názvem se skrývá Hamlet, princ dánský. Představení se konalo 8. prosince.

· Zpívání koled a Živý Betlém

10. prosince se konalo na louce u obecního úřadu tradiční zpívání koled a Živý Betlém. Počasí nám tentokrát nepřálo, takže jsme se sešli v komornější sestavě než v jiných letech.

· Free People

16. prosince Beseda ožila muzikou a divadlem. Hráli: Huso (prvorepublikový punk), The Boband (Bobodylanovky), Hanzi (acustic beat), Squadra Buzzera (irské dupáky) a Divadlo Krtek.