2016

Výroční zpráva zapsaného spolku Živo v Hájích za rok 2016

Podrobněji s fotografiemi na https://www.zivovhajich.cz/kronika/rok-2016

Počet členů: 26

Členská schůze: 25.4.2016

Projekty v roce 2016:

· Diskuse o návsi

Podpořilo „Nesehnutí“ v programu „Angažovaně OFF line“.

Celkové náklady: osobní náklady facilitátora diskuse, příspěvek na občerstvení a drobný materiál.

Doba trvání: září 2015 - červen 2016

17. 1. a 23. a 24. 1. proběhla setkání facilitovaná Lenkou Tomášovou s účastí architektů Petra Klápštěho a Evy Klápšťové.

Cílem je společně hledat budoucí podobou prostoru kolem obecního úřadu a případná možná vylepšení.

· Oldřichovská náves

Podpořila Nadace VIA a poštovní spořitelna, program "souSedíme si".

Celkové náklady: 86.000 Kč, výše podpory 70.000 Kč, spoluúčast 14.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.

Doba trvání: 20. 12. 2015 - 30. 10. 2016

Navázali jsme na Veřejnou diskusi o návsi a využili 70.000 na nákup materiálu a budovali

· Náves - realizace dílčích projektů

Za spolek jsme v roce 2016 realizovali dílčí projekty proměny návsi: obnovili jsme volejbalové hřiště, přesunuli pomník a osadili štěrkový záhon u obecního úřadu

· Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově

V dubnu 2016 jsme získali podporu od Nadace VIA na opravu střešní krytiny hrobky. V červnu jsme sundali zbytky krovu, zachovali jeden z vazníků, opravili zdivo a začátkem července jsme předali staveniště hasičům, kteří slíbili do zimy udělat nový krov.

V listopadu 2016 Michal Ryška zabezpečil provizorní zastřešení, aby přečkalo zimu.

Soupis akcí, které jsme pořádali nebo spolupořádali jako spolek nebo jsme pomáhali s organizací našim členům:

· Plánování oldřichovské návsi

Veřejné setkání, kde jsme společně s architekty Lenkou Tomášovou, Petrem a Evou Klápšťovými plánovali louku okolo obecního úřadu, se konalo dva víkendy po sobě. 17. ledna od 10 hodin jsme na sále Besedy popisovali, jaká je obecní náves dnes a jak bychom si ji představovali do budoucna. Ve skupinkách jsme diskutovali nad tím, co všechno bychom chtěli a potřebovali, co všechno je na návsi v současné její podobě dobré a co potřebuje změnu.

Následující víkend (23. a 24. ledna) jsme se sešli v menších skupinkách a debatovali nad připravenými návrhy architektů i vymýšleli uspořádání návsi "na prázdný papír".

Výsledkem dvouvíkendového snažení jsou tři návrhy podoby návsi, které budou ještě dále diskutovány.

Akci podpořil Obecní úřad v Oldřichově v Hájích, Nadace VIA a Nesehnutí.

O plánování návsi v médiích

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/lide-v-oldrichove-v-hajich-planovali-co-bude-s-navsi-20160119.html

Lidé v Oldřichově v Hájích plánovali, co bude s návsí

Oldřichov v Hájích - Uplynulý víkend se sál Besedy v Oldřichově zaplnil místními občany. Rozděleni do skupinek plánovali novou podobu návsi.

Lidé v Oldřichově v Hájích plánovali, co bude s návsí.

Autor: Deník

„Chceme, aby si lidé sami rozhodli, co na návsi chtějí mít, jaké aktivity tam chtějí provozovat, co se má zlepšit, co zachovat," popisuje zastupitelka Lenka Kosková Třísková. Pomáhali jim přitom architekti a urbanisté Lenka Tomášová a Petra a Eva Klápšťovi. „Náves má sloužit lidem, proto chceme, aby si sami řekli, jak si ji představují. Žádný nápad se tu nezatracuje, děti mají jiné představy než staří, ale na návsi se scházejí všichni. Proto je důležité, aby tam každý našel to své," vysvětluje Petr Klápště.

Teď slouží náves, respektive louka za úřadem jako dětské hřiště, místo pro cvičení hasičů, pro festivaly, využívané je volejbalové hřiště. Problém pouze dělá sousední zarostlý pozemek, který nechce majitel obci prodat a odmítá i náhradní pozemky. „Chtěl bych, aby se něco udělalo s hasičskou nádrží. Víceméně je pořád prázdná, mohlo by tam být nějaké koupání pro děti." „Mně zase chybí popelníky a koše a víc laviček." „Já bych tam chtěl nějakou super prolézačku." nápadů se ozývala spousta. Architekti teď náměty oldřichovských zpracují a v neděli 24. 1. představí výslednou podobu návrhu. Veřejné plánování se uskutečnilo díky projektu Angažovaně Offline, práci architektů hradí obec. „My už máme studii na přestavbu obecního úřadu, který stojí na návsi. Počítá se zbouráním dostavby a výstavbou nové přízemní budovy, pro všechny potřebné služby. Tak jsem zvědavý, jak se to všechno podaří skloubit s nápady, které se tu objevily teď," okomentoval starosta Jaromír Tichý.

19. 1. 2016

Autor: Redakce

Zdroj: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/lide-v-oldrichove-v-hajich-planovali-co-bude-s-navsi-20160119.html

· Sport bál

Dalším z plesů byl Sport bál, tentokrát zaměřený na vodní sporty. Konal se 12. března na sále Besedy, hrály kapely Byl pes a Snap Call. Organizoval Radim Šarapatka a David Pospíšil.

· Oldřichovské velikonoční trhy

letos měly poněkud komornější ráz, proběhly 26. března na sále Besedy. Hrála Musica Viva. K dostání byly pomlázky, perníčky i ptačí budky.

· Koncert Větrna a Janberi

Společný koncert Větrna a Janberi potěšil Oldřichováky 1. dubna. Restaurace Beseda praskala ve švech, spokojeni byli jak posluchači, tak muzikanti. Večer se protáhl do ranních hodin u kytar a zpívání.

· Portréty Berty a Ferdinanda Effenbergrových

kteří nechali postavit Vereinshalle, dnešní restauraci Besedu, již visí na sále Besedy. Portréty věnovala obci paní Renate Beck - prapravnučka Berty a Ferdinanda Effenbergrových.

· Získali jsme grant na opravu střechy hrobky rodiny Neuhäuser a Berger a začali s pracemi

http://www.nadacevia.cz/2016/04/15/podporili-jsme-22-projektu-aktivnich-lidi-kteri-ve-svem-okoli-obnovi-a-ozivi-zapomenute-drobne-pamatky/

první brigáda- sundavání krovu v sobotu 11. 6 a oprava zdiva 12. 6 proběhla úspěšně.

Všechny fotky na rajčeti: http://scully01.rajce.idnes.cz/Akce_Hrobka/

· Turnaj v nohejbale

Spolupořádali jsme Tradiční nohejbalový turnaj, který se konal 2. července na fotbalovém hřišti v Oldřichově v Hájích.

· Neckyáda 2016

proběhla tentokrát jako doprovodná akce před Oldřichovským festivalem 3. září. Na neckách se řádilo v požární nádrži u obecního úřadu. Nejprve bylo potřeba překonat požární nádrž na délku, což nebyl až tak jednoduchý úkol. Neckoplavidla byla označena výstižnými jmény: Titanic, Estonia a Costa Concordia. Nepojmenovaná neckoplavidla šla ke dnu stejně dobře jako ta označená:)) Dětem se dařilo více než dospělým a jezdilo se až do pozdním odpoledních hodin. Počasí bylo parádní. Další soutěží byla námořnická štafeta ve praní prádla.

· Oldřichovský hudební festival II.

Krásné počasí přálo druhém ročníku oldřichovského hudebního festivalu. Vystupovaly kapely: Lahváček (folklorní soubor), Janberi (alternativní folk rock), Barrage (garage big beat), rain (crossover rock), Meredith Hunter (crossover rock) a Joe Satriani revival. O občerstvení se postarali: Iva a Radan Jarešovi, František Dřevínek, Milan Zapadlo a Hanka Myslivcová, kávu vařila Jitka Svatušková.

· Brigády na návsi

Práce na proměně okolí obecního úřadu zahájeny 5. září 2016. Bagrista připravil vanu pro nové perkové hřiště. V průběhu týdne byl nachystán základ pro přemístění pomníku a základ nového záhonu u stěny úřadu. V sobotu 10. 9. proběhla první sousedská brigáda. Odstrojoval se pomník, betonoval nový základ, zarovnávala se plocha pro záhon a rovnalo se hřiště.

Druhá brigáda proběhla 17. září 2016, hlavně v dopoledních hodinách. Kolem oběda zahnal pracanty prudký déšť. Byla dorovnána obě hřiště, přestěhovány květiny ze záhonu u pomníku a zakryt budoucí záhon u obecního úřadu.

Jednou ze změn, které se odehrály na louce u obecního úřadu, je přesun pomníku z roku 1946. Pomník připomíná květnovou revoluci roku 1945, je evidován v centrální evidenci válečných hrobů jako pietní místo pod značkou CZE-5105-08179. Jeho přesunutí proto muselo povolit Ministerstvo obrany. Nápis na pomníku je hůře čitelný a stručný: „Věčné památce květnové revoluce 4. V. 1945“. Pomník se v nedávné minulosti již jednou stěhoval, původně stával v parčíku naproti restauraci Beseda. Slavnost z pátého května 1946 popisuje kronikář Ladislav Ulrych: „Na paměť vítězství byl na jaře roku 1946 postaven v parčíku přes silnici vedle Besedy pomník osvobození podle návrhu dělníka ve Starkstromu pana Mesteka. Odhalení pomníku dne 5. 5. 1946 bylo doprovázeno velkou slavností, jíž se zúčastnili i občané okolních obcí. Program byl zajištěn dětmi a pozvanými řečníky. Na závěr slavnosti zasadili členové Svazu zemědělské mládeže 4 lípy svobody.“ Koncem sedmdesátých let byl pomník přesunut k obecnímu úřadu, protože naproti Besedě začali Oldřichováci stavět svépomocí obchod. Máme dokonce fotografie z přesunu pomníku. U pomníku se konaly sliby pionýrů. Dnes se tedy pomník stěhoval podruhé. Přesun zajistil Ivan Rajn se spolupracovníky a Radim Šarapatka.

· Z darů přírody

Setkání s bylinkářem panem Dušanem Havlíkem proběhlo tentokrát komorně v sobotu odpoledne 24. září 2016. Povídání o bylinách bylo velmi zajímavé a byl dostatečný prostor pro dotazy posluchačů. K zakoupení byly bylinné směsi, tinktury, sirupy, mastičky a k ochutnání různé pomazánky.

· Fotíme Oldřichov 2016

V sobotu 29. 10. 2016 se konal Podzimní špacír a jako doprovodná akce byla v Sokolovně výstava fotografií "Fotíme Oldřichov 2016". Sešlo se opět kolem 150 fotografií a z vašeho hlasování vyšly tyto nejúspěšnější fotografie: Jiří Zuzánek - Buky, Michal Ryška - Zima, Zdeněk Sonntag - Posed, Hanka Sedláková - Kapky a Michal Ryška – Čápi.

· Oldřichovské vánoční trhy

Jako každý rok se v adventním čase (tentokrát 3. prosince 2016) konaly Oldřichovské vánoční trhy. Hrála MUSICA VIVA a vystupovalo taneční studio ALYMIRKA. Sál praskal ve švech a návštěvníci mohli nejen shlédnout doprovodný kulturní program, ale také si zakoupit rukodělné výrobky.

· Divadlo: Dokonalá svatba

Večer 3. prosince patřil divadlu. Do Besedy již po čtvrté přijeli hrádečtí ochotníci - Divadelní spolek Vojan - tentokrát se hrou Robina Hawdona Dokonalá svatba. Oblíbená zápletka se záměnou osob, které se ocitnou v nesprávný čas na nesprávném místě, pobavila Oldřichováky, kteří dorazili v hojném počtu.

· Živý Betlém a zpívání koled

Druhou adventní neděli jsme se sešli na louce u obecního úřadu, abychom si společně zazpívali koledy, popovídali si se sousedy a popřáli si hezké svátky. O občerstvení se postarali oldřichovští hasiči.