Co je nového

Korona karanténa změnila i naše spolkové plány, brigády na hrobce se posunuly na květen a červen. Ale nezaháleli jsme. Ryškovi zrealizovali dlouho zamýšlené lavičky "typ les" a umístili je v intravilánu obce.

První tři týdny korona karantény jsme šili (a to i naši muži) roušky pro KN Liberec a místní občany a organizovali dobrovolníky.

Akce "Ukliďme Oldřichov" letos proběhla poněkud netradičně - sbírali jsme odpadky individuálně na vycházkách po obci a okolí.

Jana vytvořila krásné Poutní zastavení.

Prámoš pracuje na mříži na hrobku.

Co se chystá?

23. května zahájíme další fázi opravy hrobky. Budou se dělat vnější omítky a osazovat mříž do dveří. Každá ruka se hodí, takže jste srdečně zváni na brigádu.

Z akcí připravuje Radim tradiční "Nohejbal na trávě" 18. července a Jana "Oldřichovský festival" 5. září.