Co je nového

Co nás čeká?

Knihomolna - Změna termínu: pondělí od 17 hodin! 3. 6. regionální literatura

Na stavbu pingpongového stolu bude navazovat akce Obíhačka pro celou vesnici, termín bude upřesněn

Nohejbalový turnaj - 6. 7. 

Cestafest - 6. 9.

Oldfest + Slavnosti Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko - 7. 9.

Volejbalový turnaj - 14. 9. 

ZÍSKALI JSME FINANCE NA VYBUDOVÁNÍ PINGPONGOVÉHO STOLU NA NÁVSI! DĚKUJEME NADACI VIA A ČESKÉ SPOŘITELNĚ ZA PODPORU NAŠÍ AKTIVITY!

Více o našich akcích a aktivitách najdete v záložce kronika.

Pingpong je téměř hotový! Projekt spolku Živo v Hájích v rámci programu "Dokážeme víc" podpořila Česká spořitelna a Nadace Via. Děkujeme! Děkujeme samozřejmě všem, kteří se na projektu podíleli. Těšit se můžete na pořádnou obíhačku. 

Vrby se krásně ujaly, video ze stavby vrbového teepee zde: https://www.youtube.com/watch?v=Qt0CcSbzON0

Po čarodějnicích jsme na návsi připravili dýňoviště a Hanka ho osázela sazenicemi dýní.

25. dubna Jířa připravila výtvarnou dílnu s názvem Hmyzí linorytí. 

V polovině dubna Jířa pozvala Oldřicha Valcla, který poutavě vyprávěl o svých cestách na Kavkaz v nově opraveném prostoru restaurace Beseda.  

Setkání v semínkovně 16. dubna, bylo opět nabité spoustou skvělých a velmi zajímavých informací. Semínkovna je doplněna o mnoho druhů semínek. Vyměnili jsme si sazeničky. A dozvěděli se něco o regenerativním zemědělství. Připomněli si, jak se skládají papírové obálky na semínka... už teď se těším na příště...Zuzka 

Prožili jsme další krásnou Noc s Andersenem. Tentokrát jsme se vypravili do starověkého Řecka plnit úkoly olympských bohů. Úkoly to byly nelehké, ale děti je zvládly na jedničku. Procvičily si čtení a luštily nejrůznější hádanky. Když se setmělo, tak prošly bludištěm, kde na ně číhal Minotaurus. Naštěstí měly talisman od bohyně Athény. Bohové se přesunuli k ohništi, kde hlídali oheň. Někdy ale na ně přišla dřímota. Děti měly za úkol ukrást spícím bohům světýlko. Po skončení hry se většina rozprchla domů, nocovalo tentokrát jen šest statečných. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a všem, kteří se hry zúčastnili. Prostor restaurace Beseda je nově opravený, takže jsme ho hned využili a část úkolů se odehrála právě zde.  

28. března jsme promítali film Ponor. Naše knihovna se přihlásila do projektu "Promítej i ty", v rámci kterého je možné zdarma a legálně promítat dokumentární filmy z celého světa. Po projekci filmu proběhla beseda se Zuzkou Ježkovou, instruktorkou Wim Hof metody, kterou oslovila Jířa. 

V sobotu se 26 dobrovolníků prošlo naší krásnou obcí a posbíralo 340 kg odpadu v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Počasí nám přálo a bylo to příjemné dopoledne. Členové spolku se jako každý rok zapojili v hojném počtu. 

I přes nepříznivou předpověď počasí jsme se v hojném počtu sešli na návsi a pod vedením pana Josefa Oboni, zkušeného stavitele vrbových staveb, jsme vytvořili vrbovou stavbu pro děti. Počasí nám naštěstí přálo, došlo i na pletení pomlázek a opékání buřtů, které nám věnoval Vláďa Jakubec, moc děkujeme. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.  

Dudek s Jožkou Oboňou postavili vrbový altán u ekocentra.

Dudek s Jířou a Jožkou Oboňou připravili pruty a terén na stavbu vrbového teepee a tunelu pro děti. 

11. ledna, jak nám před časem slíbili, přijeli autoři Marek Řeháček a Jan Pikous do Oldřichova představit novou knihu o Jizerskohorských bučinách. Bukové toulání poeticky vypráví o místech nám dobře známých, a tak udělalo Oldřichovákům velkou radost. Marek vyprávěl, jak kniha Bukové toulání vznikala a co s Honzou Pikousem v bučinách zažili. Zajímavých míst v blízkém okolí Oldřichova je nespočet a v knize Bukové toulání najdete i příběhy, které se k nim vztahují. 

Na Nový rok dopoledne se běžci i chodci vydali na Trejbalku k pomníčku U Matičky. Trasa byla tentokrát trochu do kopce, ale zdolali jsme ji hravě. Jak na Nový rok, tak po celý rok! Takže Vám přejeme, aby Váš rok 2024 byl šťastný, zdravý a aktivní.