Úvodní stránkaCo je nového

Hrobka má novou střechu!! Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se zasloužili o záchranu nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, ve které jsou pohřbeny rodiny Neuhäuser a Berger. Jmenovitě děkujeme těmto lidem: Jiřímu Antlovi, Janu Dudovi, Michalu Ryškovi, Dáše Ryškové, Tomáši Ryškovi, Heleně Ryškové, Davidu Pospíšilovi, Radimu Šarapatkovi, Jitce Svatuškové, Jiřímu Svatuškovi, Zuzce Uhrinové, Josefu Uhrinovi, Jiřině Vávrové, Petru  Vávrovi, Lence Koskové, Blaženě Huškové, Jiřímu Mazuchovi, Matoušovi, Tadeášovi, Mikulášovi a Benjamínu Baldovým, Vláďovi Baldovi, Jiřímu Koskovi ml., Adéle Koskové, Jiřímu Koskovi, Janě Pospíšilové, Karlu Trostovi, Jiřímu Práčů, Liborovi Práčů, Romanu Nýdrlemu, Zdeňku Šepsovi, Milanu Sádkovi, Jaroslavu Polákovi ml., Víťovi Nýdrlemu a Obci Oldřichov v Hájích. Zvláštní poděkování patří Romanu Nýdrlemu, který odvedl odborné pokrývačské práce.

V této fázi lze říci, že je hrobka zachráněna, nezatéká do ní a to je to zásadní. Další postup oprav bude záviset na tom, jak se podaří sehnat další peníze. Poděkování samozřejmě patří také Nadaci VIA a firmě Plzeňský Prazdroj, a.s, od nichž spolek Živo v Hájích získal finanční prostředky na střešní krytinu.


Akce "Náves" je za náš spolek dokončena, hřiště už má i tyče. Štěrkový záhon kvete a pomník si zvyká na novém místě.

Dětský den se vydařil i přes vytrvalý déšť.

Setkání u příležitosti nové střechy na hrobce proběhlo 20. června 2017 v podvečer v komorní sestavě, v klidné a důstojné atmosféře. Dobové písně hrála kapela Subulcus. Fotografie najdete v sekci Kronika. 
Co se chystá

  • Řešíme další financování opravy hrobky - v tuto chvíli je stavba zachráněna, ale je potřeba opravit omítky, zpevnit štít, zrestaurovat vnitřek hrobky, zabezpečit okna a hlavní vchod. V průběhu podzimu se budeme zabývat dalším financováním a sháněním grantu.
Oprava hrobky rodiny Neuhäuser a Berger
V prosinci 2015 jsme se rozhodli ujmout se opravy nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově, která je v havarijním stavu. V roce 2015 proběhla obhlídka, zaměření objektu, vyklizení sutin, očištění od popínavých rostlin a zakrytí střechy plachtou. Je plánováno postupné opravení hrobky tak, jak se podaří sehnat peníze na záchranu této památky.
V této hrobce jsou pochovány rodiny Neuhäuser a Berger. Franz Neuhäuser byl významným místním občanem a mimo jiné prvním velitelem Dobrovolného hasičského sboru v Oldřichově v Hájích (založeného roku 1871). 
V dubnu 2016 jsme získali podporu od Nadace VIA na opravu střešní krytiny hrobky. V červnu jsme sundali zbytky krovu, zachovali jeden z vazníků, opravili zdivo a začátkem července jsme předali staveniště hasičům, kteří slíbili do zimy udělat nový krov.
V listopadu 2016 Michal Ryška zabezpečil provizorní zastřešení, aby přečkalo zimu. Na jaře 2017 Jirka a Libor Práčovi vyrobili vazníky a spolu s dalšími hasiči dokončili krov a Roman Nýdrle dal hrobce novou krytinu. Náš spolek dělal ještě "betůnky" po stranách střechy. 

    
   

   

   
   


Společně se spolky SDH Oldřichov v Hájích, TJ Sokol Oldřichov v Hájích a Myslivecký spolek Mníšek jsme organizovali dětský den v Oldřichově.

 
 
 
 
 
   
Oldřichovská náves
Plánování návsi má výstupy - studii prostoru kolem obecního úřadu.
V létě a na podzim jsme pracovali na úpravě okolí obecního úřadu. Přesunuli jsme pomník, opravili volejbalové a nohejbalové hřiště,rozvezli hlínu na druhém hřišti, přesunuli kytky ze záhonu u pomníku do "depozitu" a zasázeli rostliny do štěrkového záhonu kolem OÚ.