O sdružení‎ > ‎

Projekty sdružení

2017

Náves - dokončení dílčích projektů za sdružení
Spolková část úprav návsi úspěšně dokončena, grant vyčerpán, vyúčtován, ukončen

Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově
Na jaře 2017 hasiči Jirka a Libor Práčovi vyrobili vazníky a spolu s dalšími hasiči dokončili krov a Roman Nýdrle dal hrobce novou krytinu. Náš spolek dělal ještě "betůnky" po stranách střechy. Následoval úklid, setkání u příležitosti dokončení střechy, vyúčtování grantu a ukončení.

2016

Náves - realizace dílčích projektů 
Za spolek jsme v roce 2016 realizovali dílčí projekty proměny návsi: obnovili jsme volejbalové hřiště, přesunuli pomník a osadili štěrkový záhon u obecního úřadu

Záchrana nejstarší hrobky na oldřichovském hřbitově
V dubnu 2016 jsme získali podporu od Nadace VIA na opravu střešní krytiny hrobky. V červnu jsme sundali zbytky krovu, zachovali jeden z vazníků, opravili zdivo a začátkem července jsme předali staveniště hasičům, kteří slíbili do zimy udělat nový krov.
V listopadu 2016 Michal Ryška zabezpečil provizorní zastřešení, aby přečkalo zimu.

2015

Diskuse o návsi
Podpořilo Nesehnutí v programu Angažovaně OFF line.
Celkové nákldy: osobní náklady facilitátora diskuse, příspěvek na občerstvení a drobný materiál.
Doba trvání: září 2015 - červen 2016
Co plánujeme: 17. 1. a 23. a 24. 1. proběhnou setkání facilitovaná Lenkou Tomášovou s účastí architektů Petra Klápštěho a Evy Klápšťové. 
Cílem je společně hledat budoucí podobou prostoru kolem obecního úřadu a případná možná vylepšení.

Oldřichovská náves
Podpořila Nadace VIA a poštovní spořitelna, program "souSedíme si".
Celkové náklady: 86.000 Kč, výše podpory 70.000 Kč, spoluúčast 14.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.
Doba trvání: 20. 12. 2015 - 30. 10. 2016
Co plánujeme: Navázat na Diskusi o veřejné návsi a využít 70.000 na nákup materiálu a budovat ;)

2014

Spojeni příběhy
Podpořila Nadace VIA a Poštovní spořitelna, program "souSedíme si".
Celkové náklady: 100.000 Kč, výše podpory 90.000 Kč, spoluúčast 10.000 Kč realizována formou dobrovolnické práce.
Doba trvání: 30. 6. 2014 - 9. 12. 2015.
Co jsme udělali: Sbírali jsme příběhy oldřichovských pamětníků a uspořádali je do knihy a na blog. Finanční podpora byla využita na výrobu knihy. Více informací na stránce Oldřichovské příběhy.

2013
Veřejná diskuse o budoucnosti a rozvoji obce Oldřichov v Hájích
Podpořila Nadace VIA, program "Chcem města z jiného těsta"
Celkové náklady: 65.900 Kč, výše podpory: 59.200 Kč, na realizaci se finančně podílela také obec Oldřichov v Hájích.
Doba trvání: 15. 9. 2013 - 30. 6. 2014
Co jsme udělali: Zorganizovali jsme velké setkání nazvané "Besedění", vymalovali sál Besedy, vyrobili terasu před restauraci - více informací na stránce Besedění. Finanční podpora byla využita na nákup materiálu a jako částečná úhrada osobních nákladů facilitátorů diskuse.

Comments